Badania psychologiczne
Psychotesty Gdańsk
,
, tel.

Np. psychotesty kierowców składają się z części testowej oraz z części ,w której wykorzystuje się aparaturę pomiarową (np.badając czas reakcji na bodźce świetlne czy słuchowe).

Psychotesty dla kierowców rozpoczynają się od wywiadu oraz obserwacji osoby badanej. W trakcie części testowej psychotestów badane są np. osobowość (np. sprawdza się dojrzałość społeczną),sprawność intelektualną czy procesy poznawcze (np. badana jest spostrzegawczość czy koncentracja uwagi u osoby).

Trzeba wziąć pod uwagę jednak,że składowe części poszczególnych badań psychologicznych mogą się różnić w zależności od celu badania osoby.

W przypadku części aparaturowej badane są np.: szybkość reakcji (także jej dokładność) czy koordynacja wzrokowo - ruchowa.

Np. w przypadku badania szybkości reakcji osoba ma reagować na bodźce świetlne oraz dźwiękowe (reakcje te przejawiają się w trakcie psychotestów za pomocą ruchów kończyn górnych i dolnych).

Po przeprowadzonym badaniu przeprowadzający badanie psychologiczne sporządza analizę i interpretację oraz informuje osobę o jego wyniku. Końcowym efektem psychotestów jest orzeczenie psychologiczne wydawane przez psychologa przeprowadzającego badanie.

Psychotesty zwykle trwają od 1 do 1,5 godziny, przy czym wszystko zależy od zakresu badań i tempa wykonywania poszczególnych zadań przez badanego.

Co ile przeprowadza się badania psychologiczne ?

Tutaj ustawodawca określił różne terminy.W przypadku kierowców jest to 5 letni okres do 60 roku życia i termin 30 miesięczny w przypadku kierowców po 60 roku życia.

Czy kierowca wykonujący przewóz osób podlega badaniom psychotechnicznym ?
Tak,mają na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Na psychotesty należy przynieść :

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • okulary (jeśli dotyczy wady wzroku)
  • skierowanie (jeśli zostało wydane)

© Copyright