Psychotesty dla kierowców Gdańsk,
ul. , tel.

Zapraszamy do skorzystania z usług wykonywania psychotestów dla kierowców.

Dotyczy to np.: :

 • kierowcow i kandydatów na kierowców
 • kierujących tramwajami
 • osób ,które starają się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem,a które to uprawnienie utraciły ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych
 • chcących przedłużyć swoje uprawnienia
 • osób ze skierowaniem od lekarza w związku z możliwością istnienia poważnych przeciwskazań psychologicznych do kierownia pojazdem
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • przedstawicieli handlowych

Psychotesty zwykle trwają od 1 do 1,5 godziny, przy czym wszystko zależy od zakresu badań i tempa wykonywania poszczególnych zadań przez badanego.

Co ile przeprowadza się badania psychologiczne ?

Tutaj ustawodawca określił różne terminy.W przypadku kierowców jest to 5 letni okres do 60 roku życia i termin 30 miesięczny w przypadku kierowców po 60 roku życia.

Czy kierowca wykonujący przewóz osób podlega badaniom psychotechnicznym ?
Tak,mają na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Na psychotesty należy przynieść :

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • okulary (jeśli dotyczy wady wzroku)
 • skierowanie (jeśli zostało wydane)

© Copyright