Badania psychologiczne dla ochroniarzy
Psychotesty Gdańsk
, tel.

Zapraszamy do skorzystania z usług wykonywania psychotestów dla ochroniarzy.

Dotyczy to m.in.: :

  • pracowników ochrony fizycznej oraz osób ,które ubiegają się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • pracowników zabezpieczenia technicznego
  • osób ubiegających się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego

W przypadku badań psychologicznych dla pracowników ochrony poddaje się ocenie :

  • sprawność intelektualną
  • osobowość (z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach)
  • poziomu dojrzałości społecznej oraz emocjonalnej

Psychotesty zwykle trwają od 1 do 1,5 godziny, przy czym wszystko zależy od zakresu badań i tempa wykonywania poszczególnych zadań przez badanego.

Co ile przeprowadza się badania psychologiczne ?

Tutaj ustawodawca określił różne terminy.W przypadku kierowców jest to 5 letni okres do 60 roku życia i termin 30 miesięczny w przypadku kierowców po 60 roku życia.

Czy kierowca wykonujący przewóz osób podlega badaniom psychotechnicznym ?
Tak,mają na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Na psychotesty należy przynieść (co do zasady) :

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • okulary (jeśli dotyczy wady wzroku)
  • skierowanie (jeśli zostało wydane)

© Copyright