Badania psychologiczne dla pracowników sądów
Psychotesty Gdańsk
, tel.

Zapraszamy do skorzystania z usług wykonywania psychotestów dla pracowników sądów .

Dotyczy to m.in.:

  • sędziów sądów powszechnych
  • komorników i asesorów komorniczych (także kandydatów na asesorów komorniczych)
  • kuratorów sądowych
  • prokuratorów

Psychotesty zwykle trwają od 1 do 1,5 godziny, przy czym wszystko zależy od zakresu badań i tempa wykonywania poszczególnych zadań przez badanego.

Co ile przeprowadza się badania psychologiczne ?

Tutaj ustawodawca określił różne terminy.W przypadku kierowców jest to 5 letni okres do 60 roku życia i termin 30 miesięczny w przypadku kierowców po 60 roku życia.

Czy kierowca wykonujący przewóz osób podlega badaniom psychotechnicznym ?
Tak,mają na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Na psychotesty należy przynieść :

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • okulary (jeśli dotyczy wady wzroku)
  • skierowanie (jeśli zostało wydane)

© Copyright